Włoski w pracy. List formalny | L’italiano a lavoro. Una lettera formale

Kiedy decydujemy się na naukę nowego języka, robimy to najczęściej dlatego, że chcemy wykorzystać go w pracy lub po prostu dlatego, że nam się podoba. Należę do drugiej grupy. Od samego początku uczę się włoskiego tylko dla przyjemności. Jednak, jeśli kiedyś pojawi się ciekawa szansa na to, by wykorzystać go zawodowo, chcę być na to gotowa. Dlatego proponuję Wam cykl o włoskim w pracy. Będziemy co jakiś czas przechodzić wspólnie przez tematy, słownictwo i umiejętności, które mogą przydać się nam zawodowo.

Na początek kilka słów o firmowej korespondencji i o zwrotach, jakich możemy w niej użyć. List w stylu formalnym przyda nam się nie tylko w kontakcie z klientem, ale także przy załatwianiu jakiejkolwiek innej sprawy, na przykład urzędowej.

Poniżej znajdziecie układ takiego listu opisany w formie tabeli. Mam nadzieję, że jest ona dla Was wygodna i czytelna:

Część/ Parte

Przykłady/ Esempi

Mittente/ NadawcaJeśli Wasza firma nie używa logo w nagłówku to w prawym górnym rogu podajemy dane nadawcy: nazwa firmy/ imię nazwisko i adres
Destinatario/ Odbiorca

Pod nadawcą wskazujemy odbiorcę listu. Jeśli chcemy, by list dotarł do konkretnej osoby w firmie użyjemy zwrotu:

Alla cortese attenzione di…” + tytuł, imię i nazwisko, np. Dott. Luigi Bianchi (żeński odpowiednik- Dott.ssa; Avv. = avvocato, Ing. = Ingenere)

Jeśli nie znamy tytułu zawodowego, możemy użyć po prostu Pan/Pani- Sig.Sig.ra (signore – signora)

Jeśli list adresujemy do firmy użyjemy zwrotu Spettabile (skrót Spett.le) + nazwa i adres firmy

Luogo e data/ miejsce i data

Poniżej danych odbiorcy, po prawej stronie:

Roma, 30 Agosto 2016

Riferimento/ Numer sprawy

Jeśli sprawa, o której piszemy ma konkretny numer, wpisujemy go po lewej stronie, np:

Rif. Vs. (vostro riferimento/ Wasz znak) 703321

Rif. Ns. (nostro riferimento/ Nasz znak) PL_KK01

Oggetto/ temat

Krótkie określenie tematu, np.:

Risposta a Vostra inserzione/ lettera – odpowiedź na Państwa ogłoszenie/ pismo

Candidatura professionale– kandydatura na stanowisko

Disdetta contratto – wypowiedzenie umowy

Richiesta diRichiesta per – prośba o…

Formula di apertura

Właściwą część listu zaczynamy od zwrotu grzecznościowego:

Szanowna Pani – Gentile Signora,

Gentile signora/sig.ra lub signorina/sig.na + nazwisko

Szanowny Panie- Egregio Signore/Dottore

Egr. Sig/ Egregio signor/dottor + nazwisko

Zwróćcie uwagę na brak “e” w sytuacji, gdy podajemy nazwisko

Cordialmente ringrazio- to odpowiednik angielskiego “Received with thanks!” gdy chcemy jedynie potwierdzić, że otrzymaliśmy maila

Introduzione e corpo della lettera

Tę część zaczynamy zdaniem wprowadzającym, po którym następuje właściwa treść listu. Zwróćcie uwagę na zwrot grzecznościowy- 3 osoba liczby pojedynczej/ 2 osoba liczby mnogiej:

In risposta alla Sua/ Vostra lettera (mail) – w odpowiedzi na Pani, Pana/Państwa pismo (e-mail)

In riferimento alla Sua/ Vostra richiesta – w nawiązaniu do podania/ prośby

In riferimento al colloquio telefonico – w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej

Come anticipato via telefono/mail… | Come anticipato telefonicamente – nawiązując do ustaleń telefonicznych/ mailowych

In riferimento all’inserzione w nawiązaniu do ogłoszenia

Con la presente siamo a comunicare/ Con la presente si comunica quanto segue– niniejszym informujemy

Le scrivo per informarLa che…- piszę, by poinformować, że…

Mi riferisco alla recente lettera con la quale Lei (ha espresso il desiderio di…/ha informato)- Nawiązuję do ostatniego pisma, w którym Pan/Pani wyraził/a chęć/ poinformował/a etc.

Vorrei conoscere meglio (qlco) e per questo motivo vorrei chiederLe qualche informazione- chciałbym dowiedzieć się więcej (na temat) i w związku z tym chcę zadać kilka pytań

…vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la mia candidatura– chciałbym przedstawić Państwu swoją kandydaturę

La ringraziamo per averci contattato- Dziękujemy za skontaktowanie się z nami…

Grazie per la Sua risposta– Dziękuję za odpowiedź

Rispondiamo come segue alle Sue cortesi domande- Poniżej odpowiadamy na Pani/Pana pytania

Jeśli do listu załączamy jakieś dokumenty napiszemy:

In allegato invio (il mio curriculum vitae etc)- w załączeniu przesyłam

Alla presente si allega (la fotocopia dei documenti etc) – w załączeniu przesyłam/ do listu dołączam

Możemy też pozostawić swoje dane kontaktowe:

Per eventuali comunicazioni, contattare il sottoscritto al (numer telefonu) / (adres e-mail)

Resto a disposizione per ogni chiarimento e La invito a contattarmi all’indirizzo mail – W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji i proszę o kontakt pod adresem mailowym…

Formula di chiusura

Ostatnim zdaniem oficjalnie kończymy list, dziękujemy za uwagę, przesyłamy wyrazy szacunku:

In attesa di una Vostra risposta, porgo
Distinti / Cordiali saluti – w oczekiwaniu na Państwa odpowiedź
Z wyrazami szacunku/ Z poważaniem

RingraziandoLa per l’attenzione, colgo l’occasione per porgere i miei
Distinti / Cordiali saluti – Dziękując za uwagę, korzystam z okazji, by przesłać wyrazy szacunku

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo
Distinti / Cordiali saluti– Z góry dziękując za współpracę…

La ringrazio in anticipo per il Suo aiuto (e per la spiegazione)- z góry dziękuję za pomoc (i za wyjaśnienia)

A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti- W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji, z wyrazami szacunku

La salutiamo cordialmente – pozdrawiamy

Le invio i migliori saluti

Grazie e cordiali saluti

La firma del mittente/

Allegati

Na koniec oczywiście podpisujemy list (w mailach zawodowych najczęściej wklejamy gotową firmową stopkę)

Jeśli do listu załączamy jakieś dokumenty, wymieniamy je na dole strony:

Allegati:
-Curriculum Vitae con referenze

 

Używacie języka włoskiego zawodowo? Podzielcie się swoimi doświadczeniami! Jestem ich bardzo ciekawa:)

 

 

Jeśli uważasz, że Twoim znajomym przydadzą się te informacje, podziel się z nimi tym wpisem.
Chcesz pozostać na bieżąco? Zerknij na nasz profil:
* na Facebooku lub
* na Instagramie

Foto: http://www.jestrudo.pl/darmowe-zdjecia/