Dziesięć najpiękniejszych piosenek Lucio Dalla | Le dieci canzoni più belle di Lucio Dalla

blog italiano

 

 

1 marca 2012 roku, na kilka dni przed swoimi 69. urodzinami, odszedł Lucio Dalla. Piosenkarz-symbol Bolonii, artysta łączący w swojej twórczości sacrum i profanum, anioły i prostytutki, miłość i seks, marzenia i prawdziwe życie.
Dzisiaj przedstawiam wam jego dziesięć, najpiękniejszych według mnie, piosenek. Buon ascolto!

1. 4/3/1943 (Storie di casa mia, 1971)

Utwór ten zajął trzecie miejsce na festiwalu Sanremo w 1971 roku, a z upływem czasu stał się jedną z podstaw muzyki włoskiej. Tytuł oryginalny to “Dzieciątko Jezus”, ale Dalla, zmuszony przez ówczesną cenzurę, zmienił tytuł i niektóre wersy. 4/3/1943 to data jego urodzin. “Może to dla zabawy, a może z powodu miłości, chciała mnie nazywać jak Naszego Pana”.
Tekst wraz z tłumaczeniem znajdziecie tu:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,lucio_dalla,4_marzo_1943.html

2. Disperato erotico stomp (Come è profondo il mare, 1977)

Ten utwór, być może bardziej niż inne, pokazał rewolucyjne zepsucie w tekstach muzyki włoskiej. To piosenka ironiczna w muzyce, ale gorzka w zawartości: mówi o samotności mężczyzny zdradzonego i pogardzanego przez swoją kobietę, który kręci się bezcelowo po Bolonii, a w końcu wraca do domu by się zadowalać. “Włócząc się jeszcze trochę, spotkałem kogoś, kto się zgubił i powiedziałem mu, że w centrum Bolonii nie gubi się nawet dziecko”.
Tekst:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,lucio_dalla,disperato_erotico_stomp.html

3. Stella di mare (Lucio Dalla, 1979)

Niezwykły utwór o miłości, który uderza swoją słodyczą, rozpoczyna się łagodnie i eksploduje na końcu w pięknej gitarowej solówce. “Bardzo lubię móc cię dotykać lub trwać w bezruchu i słuchać jak oddychasz”.
Tekst: http://www.tekstowo.pl/piosenka,lucio_dalla,stella_di_mare.html

4. L’anno che verrà (Lucio Dalla, 1979)

Tekst poetycki, wizjonerski i pełen nadziei, w którym Dalla zwraca się do wymyślonego przyjaciela i próbuje wyobrazić sobie nowy rok, w którym wszystko będzie lepsze, Boże Narodzenie będzie obchodzone trzy razy, święto przez cały dzień i każdy będzie mógł kochać się tak, jak chce. Z pewnością jest to jedna z najpiękniejszych piosenek włoskiej sceny muzycznej. “I bez większych problemów ktoś zniknie, być może będą bardziej cwani i głupi w każdym wieku”.
Tekst: http://www.tekstowo.pl/piosenka,lucio_dalla,l_anno_che_verr_.html

5. Anna e Marco (Dalla, 1980)

Utwór opowiada historię Anny i Marco mieszkających na peryferiach i prowadzących życie w niewygodzie, składające się z rutyny i ucieczek do miasta w sobotnie wieczory, by pomarzyć o dalekiej Ameryce. “Księżyc to bila, niebo to bilard, gwiazd we flipperach jest więcej niż miliard”.
Tekst:  http://www.tekstowo.pl/piosenka,lucio_dalla,anna_e_marco.html

6. La sera dei miracoli (Dalla, 1980)

Dalla pisze ten utwór na Zatybrzu w Rzymie, gdzie mieszkał przez pewien okres w latach 70. i 80. Zainspirowany pewną nocą, gdy wracał do domu, opowiadając o mieście, które poruszało się razem z “placami, ogrodami i ludźmi w barach”. “A w środku tego morza spróbuję odkryć, którą jesteś gwiazdą, bo zgubiłbym się, jeśli musiałbym zrozumieć, że dziś w nocy Cię tu nie ma”.
Tekst: http://www.tekstowo.pl/piosenka,lucio_dalla,la_sera_dei_miracoli.html

7. Futura (Dalla, 1980)

Historia, która mówi o tym, w jaki sposób powstała ta piosenka wydaje się niczym z filmu: Dalla napisał tekst pod wpływem chwili podczas nocy spędzonej pod Murem Berlińskim. “Futura” to utwór o nadziei w siłę miłości. “Będzie inna piękna niczym gwiazda, będziesz Ty w miniaturze”.
Tekst: http://www.tekstowo.pl/piosenka,lucio_dalla,futura.html

8. Se io fossi un angelo (Bugie, 1986)

Jedna z bardziej politycznych piosenek Dalla, w której posługuje się obrazem anioła zachowującego się nieodpowiednio, który pali, złości się i chciałby dokopać po kolei rządzącym. “Byłbym dobrym aniołem, rozmawiałbym z Bogiem, byłbym mu posłuszny kochając go na mój sposób”.
Tekst: http://www.tekstowo.pl/piosenka,lucio_dalla,se_io_fossi_un_angelo.html

9. Caruso (DallAmeriCaruso, 1986)

Dalla był zafascynowany Neapolem i jego językiem. W jednym z wywiadów zadeklarował: “Neapol wydaje się miastem, ale jest narodem. Nie mogę robić nic innego jak tylko co najmniej dwa lub trzy razy dziennie marzyć o byciu w Neapolu. Ten utwór, dedykowany sławnemu tenorowi Caruso, przedstawia całą miłość Dalla do Neapolu. “To jest już łańcuch, który rozpuszcza krew w żyłach, wiesz.”
Tekst (z tłumaczeniem):
http://www.tekstowo.pl/piosenka,lucio_dalla,caruso.html

10. Canzone (Canzoni, 1996)

Prawdopodobnie ostatni duży sukces Dalla, utwór o muzykalności głęboko śródziemnomorskiej, hymn dla piosenki pomyślanej jako instrument dla osiągnięcia wewnętrznego pokoju, także w trudnych chwilach. “Nie umiem tak długo czekać na Ciebie, każda minuta przynosi mi instynkt uszycia czasu i przyprowadzenia Cię tutaj.”
Tekst (z tłumaczeniem):
http://www.tekstowo.pl/piosenka,lucio_dalla,canzone.html

A presto!

 

 

Masz swoje ulubione piosenki Lucio Dalla? Daj znać w komentarzu
 Chcesz być na bieżąco? Zerknij na nasz profil:
* na Facebooku lub
* na Instagramie

***

Le dieci canzoni più belle di Lucio Dalla

Il 1 marzo 2012, a pochi giorni dal suo 69esimo compleanno, se ne andava Lucio Dalla, cantante simbolo della città di Bologna, artista in grado di unire con i suoi splendidi dischi il sacro e il profano, gli angeli e le prostitute, l’amore e il sesso, i sogni e la vita reale.
Ecco a voi le sue dieci canzoni più belle secondo me. Buon ascolto!

1. 4/3/1943 (Storie di casa mia, 1971)

Questa canzone, divenuta negli anni uno dei capisaldi della musica italiana, arrivò terza al festival di Sanremo del 1971. Il titolo originale era Gesù Bambino, ma Dalla fu costretto dalla censura bacchettona dell’Italia dell’epoca, a cambiare il titolo e alcuni versi. 4/3/1943 è la data della sua nascita.
La frase: “E forse fu per gioco, e forse per amore, che mi volle chiamare, come Nostro Signore.

2. Disperato erotico stomp (Come è profondo il mare, 1977)

Forse il brano che più di ogni altro ha segnato una rottura rivoluzionaria nei testi della canzone italiana. È una canzone ironica e giocosa nella musica ma amara nel contenuto: parla della solitudine di un uomo tradito e disprezzato dalla sua donna, che gira a vuoto per Bologna e poi torna a casa a masturbarsi.
La frase: “Girando ancora un poco ho incontrato uno che si era perduto gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino.”

3. Stella di mare (Lucio Dalla, 1979)

Uno straordinario pezzo d’amore che colpisce per la sua grande dolcezza, che parte piano ed esplode in un bel assolo conclusivo di chitarra.
La frase: “Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.”

4. L’anno che verrà (Lucio Dalla, 1979)

Un testo poetico, visionario e pieno di speranza, in cui Dalla si rivolge ad un ipotetico amico e prova ad immaginare un anno nuovo dove tutto sarà migliore, ci sarà tre volte Natale, festa tutto il giorno e ognuno potrà fare l’amore come vorrà. In assoluto una delle canzoni più belle di tutto il panorama musicale italiano di sempre.
La frase: “E senza grandi disturbi qualcuno sparirà, saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età”.

5. Anna e Marco (Dalla, 1980)

Qui si canta la storia di Anna e Marco, che vivono in periferia il disagio della loro condizione esistenziale, fatta di routine e fughe in città il sabato sera, per sognare un’ ipotetica America lontana.
La frase: “E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo, quante stelle nei flippers sono più di un miliardo”.

6. La sera dei miracoli (Dalla, 1980)

Dalla scrive questo brano nei vicoli di Trastevere, a Roma, dove visse per un certo periodo della sua vita, tra gli anni ’70 e ‘80, ispirato da una notte mentre rientrava a casa, raccontando una città che si muoveva con “le piazze, i giardini e la gente nei bar”.
La frase: “E in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei”.

7. Futura (Dalla, 1980)

La storia che parla del modo con cui sia stata composta questa canzone sembra quasi un film: Dalla scrisse il testo di getto, in una notte passata davanti al Muro di Berlino. “Futura” è una canzone di speranza nella forza dell’amore.
La frase: “Sarà diversa bella come una stella, sarai tu in miniatura”.

8. Se io fossi un angelo (Bugie, 1986)

Una delle canzoni più politiche di Dalla, dove si utilizza l’ immagine celestiale di un angelo un po’ sopra le righe, che fuma e si arrabbia, e che vorrebbe prendere a calci i potenti di turno.
La frase: “Sarei un buon angelo, parlerei con Dio gli ubbidirei amandolo a modo mio”.

9. Caruso (DallAmeriCaruso, 1986)

Dalla era un appassionato di Napoli e della lingua napoletana. In un’intervista dichiarò: “Napoli sembra una città, ma è una nazione. Io non posso fare a meno, almeno due o tre volte al giorno di sognare di essere a Napoli”. Questo brano, dedicato al mitico tenore Caruso, rappresenta tutto l’amore di Dalla per Napoli. Da brividi.
La frase: “è una catena ormai che scioglie il sangue dint’e vene sai.”

10. Canzone (Canzoni, 1996)

Forse l’ultimo grande successo di Dalla, un brano dalla musicalità profondamente mediterranea, un inno alla canzone intesa come strumento per raggiungere la pace interiore anche nei momenti difficili.
La frase: “Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l’ istinto di cucire il tempo e di portarti di qua”.

A presto!

 

 

Se questo post vi è piaciuto, commentate pure. Se pensate anche che questo post possa essere d’aiuto a qualcuno, condividetelo. Apprezziamo ogni vostra azione.