Talenty Gallupa po włosku
Język i kultura Włoch,  Język włoski

Talenty Gallupa po włosku

Od kiedy na Instagramie napisałam jakie są moje talenty Gallupa, dostaję wiele pytań o test, o to czy warto go zrobić i jakie strony/ materiały polecam do pracy własnej. W końcu postanowiłam zebrać moje odpowiedzi w jednym miejscu. Aby nie odchodzić od “włoskiej” tematyki bloga, połączmy ten wpis z nauką języka. Poniżej znajdziesz włoskie nazwy 34 talentów Gallupa i od trzech do pięciu przymiotników, które określają osobę z danym talentem – łącznie 123 słówka, którymi możesz siebie opisać. Jeśli połączysz je z materiałem z postu o tym, jak mówić o swoich mocnych stronach, dostajesz porządną ściągę do wykorzystania na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej. 

Czym jest test talentów Gallupa?

To test talentów i mocnych stron, który pokazuje, jaki sposób działania jest dla nas najbardziej naturalny. Dla mnie to potężne narzędzie do poznania siebie, a często również do docenienia umiejętności, które do tej pory lekceważyliśmy uważając, że to nic “specjalnego”. Dokładnie tak było w moim przypadku. Test jest odpłatny i dostępny w wielu językach, w tym po polsku.

Czy warto zrobić test?

To zależy. Jeśli chcesz zrobić go dla samego zrobienia i nie poświęcisz czasu na pracę z wynikami to, moim zdaniem, wyrzucisz (niemałe) pieniądze w błoto.

Jeśli zadbasz o to, by przyjrzeć się swoim talentom i poczytać o ich rozwijaniu, wtedy jak najbardziej warto. Dla mnie to jedna z trzech najbardziej rozwijających rzeczy, jakie dla siebie zrobiłam i cały czas robię.

*

Po moim teście założyłam “zeszyt talentów”. Robię w nim notatki na temat każdego talentu z mojego TOP 10. Według Gallupa każda cecha ma swoje jasne i ciemne strony, może być dojrzała lub nie. Mogę mieć talent, ale przez to, że nie jest on dojrzały, bardziej ciągnie mnie w dół niż w górę. Przykładowo, mój talent numer 1 to “Zbieranie”. Cały ogrom ciekawostek o Neapolu to portfolio tego talentu, który łączę z innym – Rozwijanie innych – dzieląc się tym, co wiem i pomagając w organizacji pierwszego wyjazdu do tego miasta. Zbieranie informacji, by na bieżąco robić z nich użytek to dojrzała strona talentu. Ma on dla mnie pracować, służyć mi i innym.
Jednak mogę utknąć w gąszczu “zbierania dla zbierania”, kupować książki, których nie czytam i kursy, których nie przerabiam. Mogę zbierać mnóstwo niepotrzebnych informacji, których w żaden sposób nie kataloguję, więc gdy ich potrzebuję, nie potrafię ich znaleźć. To niedojrzała strona. Taki talent w niczym mnie nie wspiera, robi tylko bałagan w mojej głowie. Praca z talentami po zrobieniu testu pomaga poznać dobre i złe strony każdej cechy, podpowiada jak rozwijać te pierwsze i jak pracować nad drugimi. Zrobienie testu jest wartościowe tylko, gdy za wynikami pójdzie praca nad sobą.

Jakie materiały wykorzystać do pracy z talentami?

Polecam podcasty Instytutu Gallupa (YT, język angielski) oraz polskie blogi Dominika Juszczyka i Natalii Kwiatkowskiej

Dominik Juszczyk jest współautorem, pierwszej w Polsce, książki na licencji Gallupa pt. Czas na twoje mocne strony.

Talenty Gallupa po włosku

I talenti sono suddivisi in quattro ambiti/ Talenty Gallupa są podzielone na cztery domeny:
Eseguire – wykonywanie;
Influenzare – wpływanie;
Costruire relazioni – budowanie relacji;
Pensare in modo strategico – myślenie strategiczne.

ESEGUIRE/ Wykonywanie

Le persone con talenti dominanti nell’ambito “Eseguire” sanno come far si che le cose accadano / Osoby z dominującymi talentami w domenie Wykonywania sprawiają, że rzeczy się dzieją.

Talenty Gallupa w tej domenie to:

IL DETERMINATOtalent osiągania

Motivato, indaffarato, produttivo, preciso, meticoloso.
Zmotywowany, pracowity, produktywny, dokładny, skrupulatny.

L’ORGANIZZATOREorganizator

Organizzato, flessibile, collaborativo, pieno di risorse, multifunzionale.
Zorganizowany, elastyczny, współpracujący, pełen pomysłów, wielozadaniowy.

IL CREDENTEpryncypialność

Entusiasta, sicuro, di buoni principi, impegnato, ha dei forti valori, molto radicati.
Entuziastyczny, pewny, zasadniczny, zaangażowany, ma mocno zakorzenione wartości.

L’EQUO bezstronność

Equo, equilibrato, affidabile, prevedibile, vuole che le persone siano trattate tutte allo stesso modo.
Sprawiedliwy, zrównoważony, godny zaufania, przewidzialny, chce by wszystkie osoby były traktowane w ten sam sposób.

IL RISERVATO rozwaga

Strutturato, organizzato, stabile, pianificato, ama avere un mondo prevedibile.
Uporządkowany, zorganizowany, stabilny, z planem, lubi, gdy wszystko jest przewidywalne.

IL FOCALIZZATORE ukierunkowanie

Consapevole dei progressi, efficiente, orientato agli obiettivi, determinato.
Świadomy postępów, efektywny, zorientowany na cele, zdeterminowany.

IL RESPONSABILE odpowiedzialność

Impegnato, diligente, fidato, dedito.
Zaangażowany, sumienny, wierny, oddany.

IL SOLUTORE naprawianie

Risolutore di problemi, investigativo, reattivo, acuto.
Rozwiązuje problemy, dociekliwy, elastyczny, przenikliwy.

INFLUENZARE / Wpływanie

Le persone sanno come assumere il comando, farsi sentire/ Osoby z tymi talentami potrafią przyjmować przewodzić, sprawić, że inni ich słuchają.

L’IPERATTIVOaktywator

Intraprendente, orientato all’azione, dinamico, energico.
Przedsiębiorczy, zorientowany na działanie, dynamiczny, energiczny.

IL LEADERdowodzenie

Risoluto, diretto, decisivo, determinato.
Stanowczy, bezpośredni, zdecydowany, zdeterminowany.

IL COMUNICATORE komunikatywność

Espressivo, eloquente, un abile narratore, elabora la forma.
Ekspresyjny, elokwentny, gawędziarz, zwraca uwagę na formę przekazu.

IL COMPETITIVOrywalizacja

Motivato, competitivo, vincente
Zmotywowany, lubiący rywalizację, zwycięzca.

L’ECCELLENTEmaksymalista

Orientato alla qualità, selettivo, guidato dall’eccellenza.
Zorientowany na jakość, wybredny, chce doskonałych rezultatów.

IL SICURO IN SE’pewność siebie

Certo, autonomo, tenace.
Pewny, niezależny, wytrwały.

IL SIGNIFICATIVO poważanie

Indipendente, che lascia il segno, incisivo.
Niezależny, chce zostawić coś po sobie, zdecydowany.

IL PERSUASIVOczar

Socievole, affascinante, energizzante.
Towarzyski, fascynujący, energiczny.

COSTRUIRE RELAZIONI / Budowanie relacji

Le persone hanno la capacità di costruire relazioni forti che motivano il team a restare unito/ Osoby z tymi talentami potrafią tworzyć silne relacje, które motywują zespół do współpracy i zgody.

IL FLESSIBILEelastyczność

Flessibile, spontaneo, disponibile.
Elastyczny, spontaniczny, dyspozycyjny.

IL CONNESSOwspółzależność

Diplomatico, affidabile, filosofico.
Dyplomatyczny, godny zaufania, myśliciel.

IL POTENZIATORE rozwijanie innych

Perspicace, orientato alla crescita, paziente, incoraggiante.
Wnikliwy, zorientowany na rozwój, cierpliwy, dodający odwagi.

L’EMPATICOempatia

Emotivo, comprensivo, intuitivo.
Emocjonalny, rozumiejący, intuicyjny.

IL MEDIATOREzgodność

Pratico, disponibile, collaborativo, che evita i conflitti.
Praktyczny, dyspozycyjny, współpracujący, unika konfliktów.

L’ACCOGLIENTE integrator

Tollerante, orientato all’uguaglianza, cordiale, accogliente.
Tolerancyjny, zorientowany na równość, uprzejmy, otwarty.

IL DIFFERENZIATORE indywidualizacja

Comprensivo, riconoscente, osservatore, personalizzante.
Wspierający, wdzięczny, obserwator, zwraca uwagę na to, co jest typowe dla konkretnej osoby.

IL POSITIVO optymista

Entusiasta, ottimista, amante del divertimento.
Entuzjasta, optymista, lubiący dobrą zabawę.

IL COLLEGATOREbliskość

Attento, autentico, sincero.
Uważny, autentyczny, szczery.

PENSARE IN MODO STRATEGICO / Myślenie strategiczne

Le persone considerano le eventualità. Captano e analizzano le informazioni che possono poi portare a decisioni migliori / Osoby z tymi talentami rozważają różne opcje. Zbierają i analizują informacje, by móc podejmować lepsze decyzje.

L’ANALITICO analityk

Logico, analitico, guidato dai dati, scettico.
Logiczny, analityczny, kierujący się danymi, sceptyczny.

IL CONTESTUALIZZATORE kontekst

Guarda il passato per spiegare il presente, retrospettivo, studioso.
Patrzy w przeszłość, by wyjaśnić teraźniejszość, retrospekcja, myśliciel.

IL VISIONARIOwizjoner

Fantasioso, motivante, energizzante, orientato al futuro.
Pomysłowy, zmotywowany, energiczny, zorientowany na przyszłość.

IL CREATIVO odkrywczość

Creativo, originale, innovativo.
Kreatywny, oryginalny, innowacyjny.

IL COLLEZIONISTA zbieranie

Curioso, informato, investigativo.
Ciekawy, dobrze poinformowany, dociekliwy.

L’INTELLETTUALE intelekt

Ragionevole, filosofico, introspettivo, riflessivo.
Racjonalny, myśliciel, introspekcja, refleksja.

LO STUDIOSO uczenie się

Curioso, interessato, che apprende velocemente, appassionato.
Ciekawy, zainteresowany, szybko się uczy, pełen pasji.

LO STRATEGAstrateg

Osservatore, anticipatore, accorto.
Obserwator, przewidujący, uważny.

*

I miei TOP 10 talenti sono:
Il collezionista, il riservato, il mediatore, l’intelletuale, il potenziatore, il visionario, il differenziatore, il flessibile, il connesso e lo studioso. Quali sono i tuoi?

Inne wpisy z kategorii Język włoski znajdziesz TU.

Saluti,

Kasia