Dziesięć najpiękniejszych piosenek Vasco Rossi | Le dieci canzoni più belle di Vasco Rossi

 

 

Vasco Rossi, rockman non-konformista, bluźnierczy poeta, artysta płynący pod prąd, piosenkarz-symbol dla co najmniej trzech pokoleń.
Dzisiaj przedstawiam wam dziesięć, najpiękniejszych według mnie, piosenek w jego wykonaniu.

1. Albachiara (Non siamo mica gli americani, 1979)

Pierwszy duży sukces Vasco. Napisana pod wpływem impulsu i inspirowana młodą dziewczyną, którą Vasco widywał często na przystanku autobusowym. Ta piosenka od lat kończy wszystkie koncerty, podczas których włoskie stadiony  wypełnione są po brzegi, a wszyscy śpiewają do utraty tchu. “Jesteś jasna jak świt, świeża jak powietrze”.
Pełny tekst z tłumaczeniem znajdziecie tu:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,vasco_rossi,albachiara.html

http://www.youtube.com/watch?v=Wv80ZVOdXc0

2. Ogni volta (Vado al massimo, 1982)

W “Ogni volta” Vasco odsłania się jak nigdy wcześniej. Wyraża obawę bycia niewystarczającym, jaka pojawia się w obliczu sytuacji, które nas przytłaczają i których nie jesteśmy w stanie kontrolować. “Za każdym razem, gdy zostaję z głową pomiędzy dłońmi i odkładam wszystko na jutro”.
Pełny tekst z tłumaczeniem znajdziecie tu:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,vasco_rossi,ogni_volta.html

3. Canzone (Vado al massimo, 1982)

Pomyślana jako piosenka dla zmarłego ojca. Vasco przerabia ją tak, by wyrażała te same uczucia w stosunku do kobiety i komponuje przepiękną piosenkę o miłości dla tych, którzy cierpią, nie potrafią zapomnieć, są przygnębieni z powodu okrutnego przeznaczenia. “Więc dziś wieczorem założę w łóżku jedno okrycie więcej, jeśli nie, będzie mi zimno nie mając ciebie, nie mając ciebie na sobie”.
Pełny tekst z tłumaczeniem znajdziecie tu:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,vasco_rossi,canzone.html

4. Vita spericolata (Bollicine, 1983)

Piosenka-symbol całej dyskografii Vasco. “Chcę nieustraszonego życia” nie oznacza pragnienia życia bez zahamowań, pełnego nadmiaru, ale próbę łapania tego, co najlepsze, bez zadowalania się tym, co jest. Vasco śpiewał tę piosenkę podczas festiwalu w San Remo w 1983 roku, zajął ostatnie miejsce. “Chcę życia, w którym nigdy nie jest za późno, tego, w którym nie śpią w ogóle”.
Pełny tekst z tłumaczeniem znajdziecie tu:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,vasco_rossi,vita_spericolata.html

5. Una canzone per te (Bollicine, 1983)

Jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości w historii muzyki włoskiej. Piosenkę zadedykowano tej samej bohaterce z “Albachiara” spotkanej ponownie po latach. “Uśmiechasz się, opuszczasz wzrok i mówisz: Nie wierzę, że jestem taka ważna.”
Pełny tekst z tłumaczeniem znajdziecie tu:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,vasco_rossi,una_canzone_per_te.html

6. Va bene, va bene così (Va bene, va bene così, 1984)

Piękna i melancholijna ballada śpiewana delikatnie. “Nawet jeśli mnie nie kochasz, w porządku, zadzwoń do mnie” śpiewa Vasco pod koniec piosenki pokazując rezygnację i zgorzknienie miłosną historią, która się kończy. “To nie Ty miałaś odejść i nie wrócić więcej…”
Pełny tekst:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,vasco_rossi,va_bene__va_bene_cos_.html

http://www.youtube.com/watch?v=xkBdNrsOSeM

7. C’è chi dice no (C’è chi dice no, 1987)

Album “C’è chi dice no” to szczytowy album dyskografii Vasco z lat 80′. Piosenka o tym samym tytule to krzyk buntu przeciwko hipokryzji, przeciętności, zrezygnowanej akceptacji brzydoty, która nas otacza. “Wielu ludzi wierzy, że w zaświatach coś jest… kto wie?! Ile ludzi, którzy tam będą się tym zadowoli!”
Pełny tekst z tłumaczeniem znajdziecie tu:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,vasco_rossi,c___chi_dice_no.html

8. Vivere (Gli spari sopra, 1993)

Niezapomniany hymn do nadziei, chęci życia teraźniejszością, siły do pójścia naprzód. Vasco zachęca do nie rezygnowania z uśmiechu nawet jeśli życie sprawia nam przykre niespodzianki. Żyjemy i to wystarczy, nawet jeśli czasami oznacza to tylko “przeżycie”. “Żyć…i śmiać się z kłopotów tak, jak nigdy tego nie robiłeś i myśleć zawsze, że jutro będzie lepiej”.
Pełny tekst z tłumaczeniem znajdziecie tu:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,vasco_rossi,vivere.html

9. Gli angeli (Nessun pericolo… per te, 1996)

Vasco pisze tekst pełen bólu i dedykuje go swojemu przyjacielowi i managerowi Maurizio Lolli, który zmarł na raka. Klip do tej piosenki nakręcił Roman Polański i do dziś pozostaje najdroższym klipem w historii muzyki włoskiej. “Kiedy już się lata, nie można więcej upaść”.
Pełny tekst z tłumaczeniem znajdziecie tu:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,vasco_rossi,gli_angeli.html

10. Il mondo che vorrei (Il mondo che vorrei, 2008)

Minimalistyczny tekst, typowy dla obecnej twórczości Vasco, w którym wyraża brak satysfakcji rozpowszechniony w naszych czasach. To prawdopodobnie najlepszy tekst jego produkcji w ciągu ostatnich dziesięciu lat. “Nie można naciskać tylko na gaz. Spójrz, trzeba się trochę cieszyć”.
Pełny tekst:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,vasco_rossi,il_mondo_che_vorrei.html

Macie swoje ulubione utwory Vasco Rossi?

Buon ascolto ed a presto!

 

 

Jeśli ten wpis okazał się dla Ciebie przydatny, odezwij się w komentarzu. To dla nas ważna wskazówka, że idziemy w dobrym kierunku.
Jeśli chcesz pozostać na bieżąco, zerknij na nasz profil:
* na Facebooku lub
* na Instagramie

***

Le dieci canzoni più belle di Vasco Rossi

Rocker anticonformista, poeta dissacrante, artista sempre controcorrente, cantante simbolo di almeno tre generazioni: tutto questo e molto altro è Vasco Rossi, il più grande cantante italiano vivente.
Ecco a voi le sue dieci canzoni più belle secondo me.

1. Albachiara (Non siamo mica gli americani, 1979)

Il primo grande successo di Vasco. Fu scritta di getto ed è ispirata ad una giovane ragazza che Vasco vedeva sempre alla fermata del bus. E’ la canzone che da anni chiude i concerti di Vasco che riempiono gli stadi di tutt’Italia e che tutti cantano a squarciagola.
La frase: “Sei chiara come un’alba, sei fresca come l’aria.”

2. Ogni volta (Vado al massimo, 1982)

In “Ogni volta” Vasco si mette a nudo come forse mai fatto prima ed esprime tutto il senso di inadeguatezza che si provano davanti ai diversi eventi della vita che ci travolgono e non riusciamo a controllare.
La frase: “Ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimando tutto a domani.”

3. Canzone (Vado al massimo, 1982)

Inizialmente pensata per suo padre morto da poco, Vasco adatta questo brano riflettendo le stesse emozioni su una donna e compone una bellissima canzone d’amore per chi soffre, per chi non riesce a dimenticare, per chi è triste a causa del destino “splendido e crudele”.
La frase: “E questa sera nel letto metterò qualche coperta in più perché senno avrò freddo senza averti sempre, senza averti sempre addosso.”

4. Vita spericolata (Bollicine, 1983)

La canzone simbolo di tutta la discografia di Vasco. “Voglio una vita spericolata” non significa desiderare solo una vita sfrenata pieni di eccessi, ma vuol dire vivere cercando di cogliere sempre il meglio, senza accontentarsi mai. Vasco partecipò a San Remo 1983 con questa canzone: arrivò ultimo.
La frase: “Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai.”

5. Una canzone per te (Bollicine, 1983)

Una poesia in musica, una delle più belle canzoni d’amore della storia della musica italiana. La canzone è dedicata alla stessa protagonista di “Albachiara” rincontrata anni dopo.
La frase: “Sorridi e abbassi gli occhi un istante e dici “non credo di essere così importante.”

6. Va bene, va bene così (Va bene, va bene così, 1984)

Una ballada meravigliosa e malinconica, cantata in maniera delicata e sofferta. “Anche se non mi vuoi bene, va bene, telefonami” canta Vasco alla fine del brano e qui si ritrova tutta la rassegnazione e l’amarezza di una storia d’amore che finisce.
La frase: “Non eri tu che dovevi partire e non tornare più, non eri tu che in fondo è come salire, basta non guardare giù.”

7. C’è chi dice no (C’è chi dice no, 1987)

L’album “C’è chi dice no” rappresenta forse l’apice della discografia di Vasco degli anni 80. La canzone omonima è un grido di ribellione verso l’ipocrisia, la mediocrità, l’accettazione rassegnata delle brutture che ci circondano.
La frase: “Tanta gente è convinta che ci sia nell’aldilà… Qualche cosa…chissà?!… Quanta gente comunque ci sarà…Che si accontenterà!!!”

8. Vivere (Gli spari sopra, 1993)

Un’indimenticabile inno alla speranza, alla voglia di vivere il presente, alla forza di andare avanti. Vasco invita a non rinunciare mai a sorridere anche se la vita ci riserva brutte sorprese. Viviamo e basta, anche se a volte vivere significa solo “sopravvivere”.
La frase: “Vivere….e sorridere dei guai così come non hai fatto mai e poi pensare che domani sarà sempre meglio.”

9. Gli angeli (Nessun pericolo… per te, 1996)

Vasco scrive questo brano struggente e lo dedica al suo amico e manager Maurizio Lolli che da lì a poco sarebbe morto di cancro. Il video di questa canzone fu girato da Roman Polanski e rimane tutt’oggi il video più costoso della storia della musica italiana.
La frase: “Quando ormai si vola non si può cadere più…”

10. Il mondo che vorrei (Il mondo che vorrei, 2008)

Un testo minimalista tipico dell’ultimo Vasco dove si esprime tutta l’insoddisfazione diffusa dei giorni nostri. Molto probabilmente il brano più bello dell’intera produzione di Vasco negli ultimi 10 anni.
La frase: “non si può spingere solo l’acceleratore. Guarda un po’ ci si deve accontentare.”

Buon ascolto!

A presto!