Co i jak czytać po włosku | Che cosa e come leggere in italiano

kawacaffe

 

 

Pamiętasz ten moment, gdy pierwsze pojedyncze słowa, których nauczyłeś się po włosku zaczęły układać się w zdania, a zdania w coraz dłuższy tekst? Być może twoja znajomość języka jest już na tyle dobra, by swobodnie czytać gazety i książki? A może ten etap dopiero przed tobą?

Jeśli zaczynasz swoją przygodę z językiem, podsuniemy ci kilka pomysłów na to, co i jak czytać po włosku, by duża ilość nowych słówek nie zniechęcała. Pozostałym, niezależnie od poziomu, podpowiemy, gdzie znajdziecie włoskie książki i czasopisma, bez konieczności kupowania ich we Włoszech.

Jak czytać po włosku?

 • wybierz książkę, która cię zainteresuje, najlepiej taką, którą już czytałeś po polsku. Dlaczego? Jeśli nigdy nie interesowało cię czytanie np. “Draculi”, mała szansa, że wersję włoską pochłoniesz z przyjemnością. Dobierz lekturę do swoich zainteresowań. Nie musi to być literatura piękna, mogą to być poradniki, w których zdania zazwyczaj są prostsze;
 • sięgaj po skrócone wersje lektur, tzw. easy readers. Znajdziesz je między innymi TU i TU. Przy wyborze pierwszych lektur zwróć uwagę na ich poziom. Pierwsza książka, którą kupiłam należała do literatury dziecięcej i błędnie założyłam, że będzie dla mnie łatwa. Okazało się, że były to opowieści o królach i rycerzach pisane głównie w czasie passato remoto, którego wtedy jeszcze nie znałam;
 • nie przerywaj czytania, by wyjaśnić każde nowe słówko. Jeśli książka jest twoją własnością podkreślaj nieznane słowa i staraj się zrozumieć ich znaczenie z kontekstu. Dopiero po skończonej stronie lub rozdziale wypisz podkreślone wyrazy i wyjaśnij w wolnej chwili. Możesz wypisać też całe zwroty;
 • jeśli nie masz ochoty na szukanie słówek w słowniku, sięgaj po teksty dwujęzyczne lub takie, gdzie pod artykułem znajdziesz słowniczek. Teksty po polsku i włosku znajdziesz w miesięczniku “Gazzetta Italia”, a teksty ze słowniczkiem wyrazów w czasopiśmie “Italia mi piace”;
 • koniecznie czytaj na głos!

*

Czytanie to idealny sposób na to, by poszerzać swoje słownictwo. Oczywiście pod warunkiem, że na wypisaniu słówek się nie skończy.
Jak je utrwalić w oparciu o lekturę?
Napisz streszczenie rozdziału, dopisz inne zakończenie, wyraź swoją opinię na temat książki.
Na głos streść przeczytany rozdział, oceń postępowanie bohaterów, powiedz, co zrobiłbyś na ich miejscu.

Gdzie znajdziesz książki i czasopisma włoskie?

 • Biblioteki- włoskie biblioteki działają przy Włoskim Instytucie Kultury (Kraków, Warszawa) i Società Dante Alighieri (Wrocław, Katowice, Kraków);
 • Księgarnie- stacjonarną księgarnię włoską znajdziecie między innymi w Krakowie (Italicus). Dość duży wybór książek włoskojęzycznych ma Empik;
 • Internet- poniżej znajdziecie kilka miejsc w sieci, gdzie włoskie książki znajdziecie za darmo (lub prawie za darmo):
  http://www.gutenberg.org/wiki/Category:IT_Biblioteca– na stronie projektu Gutenberg znajdziecie włoskie powieści, poezję, książki historyczne oraz pozycje z innych dziedzin;
  http://www.ebookgratis.net/ebooks.asp– królestwo darmowych ebook’ów;
  http://www.liberliber.it/online/– strona Liber Liber to nie tylko książki, ale też audiobooki. Jej autorzy proszą o dobrowolną opłatę minimum 2 EUR na wsparcie ich działań, co przy ilości materiałów, które dostępne są na stronie, nie jest żadnym kosztem. Niezły deal, prawda?

*

Mamy nadzieję, że uwagi i linki zawarte w tym poście okażą się dla was przydatne. Jeśli tak, udostępnijcie ten wpis i podzielcie się nim z innymi osobami, które mogą chcieć z niego skorzystać. Grazie!

 

 

Chcesz pozostać na bieżąco? Zerknij na nasz profil:
* na Facebooku lub
* na Instagramie

***

Che cosa e come leggere in italiano

Ti ricordi quel momento quando le prime parole italiane imparate hanno composto le prime frasi e le frasi un testo più e più lungo? Forse la tua conoscenza della lingua è già abbastanza buona per poter leggere senza problemi dei giornali e dei libri? O forse questa tappa ti aspetta ancora?

Se cominci la tua avventura con l’apprendimento della lingua, proveremo a darti qualche idea su come e che cosa leggere per non essere scoraggiato da troppe parole sconosciute. A tutti invece, a qualsiasi livello, suggeriremo dove trovare libri italiani, senza dover andare in Italia per comprarli.

Come cominciare l’avventura con la lettura in italiano?

 • Scegli un libro che ti interesserebbe, forse uno che hai già letto in polacco. Perché? Se non hai mai avuto voglia di leggere per esempio “Dracula”, è molto probabile che la versione italiana non la leggerai con piacere. Scegli qualcosa legato al tuo interesse. Non deve essere un romanzo, possono essere pure delle guide in cui le frasi sono di solito piu semplici;
 • Scegli gli “easy readers” cioè le versioni dei libri piu brevi. Li trovi per esempio QUI o QUI. Scegliendo un libro controlla il suo livello. Il primo libro che ho comprato per me era un libro di letteratura per bambini, ero quindi sicura di poter leggerlo senza problemi. Purtroppo solo dopo mi sono resa conto che il libro conteneva dei racconti su re e cavalieri scritti in passato remoto che in quel momento non conoscevo;
 • Non interrompere la lettura per capire ogni parola, leggere cosi non sarà troppo piacevole. Se un libro è tuo, sottolinea le parole sconosciute provando allo stesso tempo a capire il loro significato dal testo. Dopo ogni pagina o capitolo scrivi le parole sottolineate e cerca di comprenderle nel tempo libero. Puoi scrivere tutte le espressioni se secondo te saranno utili;
 • Se non hai voglia di cercare parole in un dizionario, leggi dei testi bilingue o quelli dove trovi un dizionario sotto un articolo. Pensando a te abbiamo creato il nostro blog bilingue :) Testi in polacco e italiano li trovi nel mensile “Gazzetta Italia”, i testi con il dizionario li trovi invece nella rivista “Italia mi piace”;
 • Leggi assolutamente ad alta voce!

*

Leggere è un modo perfetto per arricchire il proprio vocabolario. Ovviamente solo se non smettiamo mai di fare una lista con le parole.
Come imparare lavorando con la lettura?
Scrivi un riassunto del capitolo, inventa un’altra fine, esprimi la tua opinione sul libro.
Racconta il capitolo ad alta voce, giudica il comportamento dei protagonisti, immagina che cosa faresti al loro posto.

Dove trovare libri e riviste italiane?

 • Le biblioteche- biblioteche italiane funzionano accanto all’ Istituto Italiano di Cultura a (Cracovia e Varsavia) e alla Società Dante Alighieri (Breslavia, Katowice, Cracovia);
 • Le librerie- una libreria italiana la troverete per esempio a Cracovia (Italicus). Una scelta abbondante dei libri in italiano è disponibile anche ad Empik;
 • Internet- sotto condividiamo con voi alcuni siti dove troverete dei libri italiani gratuiti (o quasi gratuiti):
  http://www.gutenberg.org/wiki/Category:IT_Biblioteca– sul sito del progetto Gutenberg troverete romanzi, poesie, libri di storia e molti libri dagli altri campi;
  http://www.ebookgratis.net/ebooks.asp– il regno degli ebook gratuiti;
  http://www.liberliber.it/online/– il sito Liber Liber contiene non solo libri ma anche audiobook da ascoltare. Gli autori del sito chiedono un pagamento di minimo 2 EUR per sostenere il loro lavoro. Per quando riguarda la quantità del materiale sulla pagina questo non ha nessun costo. È un “deal” buono, vero?

A presto!

 

 

Se questo post vi è piaciuto, commentate pure. Se pensate anche che questo post possa essere d’aiuto a qualcuno, condividetelo. Apprezziamo ogni vostra azione.