Język włoski w pracy. Jak napisać list formalny po włosku?

Coraz częściej używam włoskiego w pracy. Przed wysłaniem pierwszego maila dużo czytałam o tym, jak poprawnie zacząć list formalny po włosku i jakich zwrotów użyć. Zebrałam je poniżej żebyś i ty mógł skorzystać.

Zwroty w tabeli pochodzą z mojej praktyki. Używam ich na co dzień, a część znalazłam we wiadomościach, które dostałam od włoskich klientów.

Jak napisać list formalny po włosku?

Część/ Parte

Przykłady/ Esempi

Mittente/ NadawcaJeśli firma nie używa logo w nagłówku, w prawym górnym rogu podajemy dane nadawcy: nazwa firmy/ imię nazwisko i adres
Destinatario/ OdbiorcaPod nadawcą wskazujemy odbiorcę listu. Jeśli chcemy, by list dotarł do konkretnej osoby w firmie, użyjemy zwrotu:

Alla cortese attenzione di… + tytuł, imię i nazwisko, np. Dott. Luigi Bianchi (żeński odpowiednik- Dott.ssa; Avv. = avvocato, Ing. = Ingenere)

Jeśli nie znamy tytułu zawodowego, możemy użyć po prostu Pan/Pani- Sig.Sig.ra (signore – signora)

Jeśli list adresujemy do firmy użyjemy zwrotu Spettabile (skrót Spett.le) + nazwa i adres firmy

Luogo e data/ miejsce i data

Poniżej danych odbiorcy, po prawej stronie:

Roma, 30 Agosto 2016

Riferimento/ Numer sprawy

Jeśli sprawa, o której piszemy ma konkretny numer, wpisujemy go po lewej stronie, np:

Rif. Vs. (vostro riferimento/ Wasz znak) 703321

Rif. Ns. (nostro riferimento/ Nasz znak) PL_KK01

Oggetto/ temat

Krótkie określenie tematu, np.:

Risposta a Vostra inserzione/ lettera – odpowiedź na Państwa ogłoszenie/ pismo

Candidatura professionale– kandydatura na stanowisko

Disdetta contratto – wypowiedzenie umowy

Richiesta diRichiesta per – prośba o…

Formula di apertura

Właściwą część listu zaczynamy od zwrotu grzecznościowego:

Szanowna Pani – Gentile Signora,

Gentile signora/sig.ra lub signorina/sig.na + nazwisko

Szanowny Panie- Egregio Signore/Dottore

Egr. Sig/ Egregio signor/dottor + nazwisko

Zwróćcie uwagę na brak “e” w sytuacji, gdy podajemy nazwisko

Cordialmente ringrazio– to odpowiednik angielskiego “Received with thanks!” gdy chcemy jedynie potwierdzić, że otrzymaliśmy maila

Introduzione e corpo della lettera

Tę część zaczynamy zdaniem wprowadzającym, po którym następuje właściwa treść listu. Zwróćcie uwagę na zwrot grzecznościowy- 3 osoba liczby pojedynczej/ 2 osoba liczby mnogiej:

In risposta alla Sua/ Vostra lettera (mail) – w odpowiedzi na Pani, Pana/Państwa pismo (e-mail)

In riferimento alla Sua/ Vostra richiesta – w nawiązaniu do podania/ prośby

In riferimento al colloquio telefonico – w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej

Come anticipato via telefono/mail… | Come anticipato telefonicamente – nawiązując do ustaleń telefonicznych/ mailowych

In riferimento all’inserzione w nawiązaniu do ogłoszenia

A seguito degli accordi tra noi intercorsi…- w nawiązaniu do ustaleń

Prendiamo nota delle vostre istruzioni– Potwierdzamy otrzymanie Państwa instrukcji

Con la presente siamo a comunicare/ Con la presente si comunica quanto segue– niniejszym informujemy

Le scrivo per informarLa che…- piszę, by poinformować, że…

Mi riferisco alla recente lettera con la quale Lei (ha espresso il desiderio di…/ha informato)- Nawiązuję do ostatniego pisma, w którym Pan/Pani wyraził/a chęć/ poinformował/a etc.

Vorrei conoscere meglio (qlco) e per questo motivo vorrei chiederLe qualche informazione- chciałbym dowiedzieć się więcej (na temat) i w związku z tym chcę zadać kilka pytań

…vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la mia candidatura chciałbym przedstawić Państwu swoją kandydaturę

In aggiunta a quanto sopraw nawiązaniu do powyższego…

La ringraziamo per averci contattatoDziękujemy za skontaktowanie się z nami…

Grazie per la Sua risposta– Dziękuję za odpowiedź

Vi ringraziamo per l’incarico– Dziękujemy za Państwa zlecenie

Rispondiamo come segue alle Sue cortesi domande- Poniżej odpowiadamy na Pani/Pana pytania

Jeśli do listu załączamy jakieś dokumenty napiszemy:

In allegato invio (il mio curriculum vitae etc)- w załączeniu przesyłam

Alla presente si allega (la fotocopia dei documenti etc) – w załączeniu przesyłam/ do listu dołączam

Możemy też pozostawić swoje dane kontaktowe:

Per eventuali comunicazioni, contattare il sottoscritto al (numer telefonu) / (adres e-mail)

Resto a disposizione per ogni chiarimento e La invito a contattarmi all’indirizzo mail – W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji i proszę o kontakt pod adresem mailowym…

Formula di chiusura

Ostatnim zdaniem kończymy list, dziękujemy za uwagę, przesyłamy wyrazy szacunku:

In attesa di una Vostra risposta, porgo
Distinti / Cordiali saluti – w oczekiwaniu na Państwa odpowiedź
Z wyrazami szacunku/ Z poważaniem

In attesa di un Vostro riscontro, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti– w oczekiwaniu na Państwa odpowiedź (potwierdzenie), pozostajemy do dyspozycji i przesyłamy wyrazy szacunku

RingraziandoLa per l’attenzione, colgo l’occasione per porgere i miei
Distinti / Cordiali saluti – Dziękując za uwagę, korzystam z okazji, by przesłać wyrazy szacunku

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo
Distinti / Cordiali saluti– Z góry dziękując za współpracę…

La ringrazio in anticipo per il Suo aiuto (e per la spiegazione)- z góry dziękuję za pomoc (i za wyjaśnienia)

A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti- W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji, z wyrazami szacunku

Si prega di confermare la ricezione- proszę o potwierdzenie odbioru

La salutiamo cordialmente – pozdrawiamy

Le invio i migliori saluti

Grazie e cordiali saluti

La firma del mittente/

Allegati

Na koniec oczywiście podpisujemy list.

Jeśli do listu załączamy jakieś dokumenty, wymieniamy je na dole strony:

Allegati:
-Curriculum Vitae con referenze

 

Zerknij też na drugą część wpisu o korespondencji firmowej.

Używasz języka włoskiego zawodowo? Podziel się swoimi doświadczeniami!

 

 

Jeśli uważasz, że ten wpis przyda się twoim znajomym, podziel się nim.
Chcesz pozostać na bieżąco? Zerknij na nasz profil:
* na Facebooku lub
* na Instagramie