List formalny po włosku
Język włoski

Język włoski w pracy. Jak napisać list formalny po włosku?

Coraz częściej używam włoskiego w pracy. Przed wysłaniem pierwszego maila dużo czytałam o tym, jak poprawnie zacząć list formalny po włosku i jakich zwrotów użyć. Zebrałam je poniżej żebyś i ty mógł skorzystać.

Zwroty w tabeli pochodzą z mojej praktyki. Używam ich na co dzień, a część znalazłam we wiadomościach, które dostałam od włoskich klientów.

Jak napisać list formalny po włosku?

Część/ Parte

Przykłady/ Esempi

Mittente/ Nadawca Jeśli firma nie używa logo w nagłówku, w prawym górnym rogu podajemy dane nadawcy: nazwa firmy/ imię nazwisko i adres
Destinatario/ Odbiorca Pod nadawcą wskazujemy odbiorcę listu. Jeśli chcemy, by list dotarł do konkretnej osoby w firmie, użyjemy zwrotu:

Alla cortese attenzione di… + tytuł, imię i nazwisko, np. Dott. Luigi Bianchi (żeński odpowiednik- Dott.ssa; Avv. = avvocato, Ing. = Ingenere).

Jeśli nie znamy tytułu zawodowego, możemy użyć po prostu Pan/Pani- Sig.Sig.ra (signore – signora).

Jeśli list adresujemy do firmy użyjemy zwrotu Spettabile (skrót Spett.le) + nazwa i adres firmy.

Luogo e data/ miejsce i data

Poniżej danych odbiorcy, po prawej stronie:

Roma, 30 Agosto 2016

Riferimento/ Numer sprawy

Jeśli sprawa, o której piszemy ma konkretny numer, wpisujemy go po lewej stronie, np:

Rif. Vs. (vostro riferimento/ Wasz znak) 703321

Rif. Ns. (nostro riferimento/ Nasz znak) PL_KK01

Oggetto/ temat

Krótkie określenie tematu, np.:

Risposta a Vostra inserzione/ lettera – Odpowiedź na Państwa ogłoszenie/ pismo

Candidatura professionale – Kandydatura na stanowisko

Disdetta contratto – Wypowiedzenie umowy

Richiesta diRichiesta per – Prośba o…

Formula di apertura

Właściwą część listu zaczynamy od zwrotu grzecznościowego:

Szanowna Pani – Gentile Signora,

Gentile signora/sig.ra lub signorina/sig.na + nazwisko

Szanowny Panie- Egregio Signore/Dottore

Egr. Sig/ Egregio signor/dottor + nazwisko

Zwróćcie uwagę na brak “e” w sytuacji, gdy podajemy nazwisko

Cordialmente ringrazio– to odpowiednik angielskiego “Received with thanks!” gdy chcemy jedynie potwierdzić, że otrzymaliśmy maila

*
Introduzione e corpo della lettera

Tę część zaczynamy zdaniem wprowadzającym, po którym następuje właściwa treść listu. Zwróćcie uwagę na zwrot grzecznościowy- 3 osoba liczby pojedynczej/ 2 osoba liczby mnogiej:

In risposta alla Sua/ Vostra lettera (mail) – W odpowiedzi na Pani, Pana/Państwa pismo (e-mail)

In riferimento alla Sua/ Vostra richiesta – W nawiązaniu do podania/ prośby

Come anticipato via telefono/mail… | Come anticipato telefonicamente – Nawiązując do ustaleń telefonicznych/ mailowych

In riferimento al colloquio telefonico – W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej

In riferimento all’inserzione W nawiązaniu do ogłoszenia

A seguito degli accordi tra noi intercorsi… – W nawiązaniu do ustaleń

Prendiamo nota delle vostre istruzioni – Potwierdzamy otrzymanie Państwa instrukcji

Con la presente siamo a comunicare/ Con la presente si comunica quanto segue – Niniejszym informujemy

Le scrivo per informarLa che… – Piszę, by poinformować, że…

Mi riferisco alla recente lettera con la quale Lei (ha espresso il desiderio di…/ha informato) – Nawiązuję do ostatniego pisma, w którym Pan/Pani wyraził/a chęć/ poinformował/a etc.

Vorrei conoscere meglio (qlco) e per questo motivo vorrei chiederLe qualche informazione – Chciałbym dowiedzieć się więcej (na temat) i w związku z tym chcę zadać kilka pytań

…vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la mia candidatura Chciałbym przedstawić Państwu swoją kandydaturę

In aggiunta a quanto sopra W nawiązaniu do powyższego…

*

La ringraziamo per averci contattato Dziękujemy za skontaktowanie się z nami…

Grazie per la Sua risposta – Dziękuję za odpowiedź

Vi ringraziamo per l’incarico – Dziękujemy za Państwa zlecenie

Rispondiamo come segue alle Sue cortesi domande Poniżej odpowiadamy na Pani/Pana pytania

*

Jeśli do listu załączamy jakieś dokumenty napiszemy:

In allegato invio (il mio curriculum vitae etc.) – W załączeniu przesyłam

Alla presente si allega (la fotocopia dei documenti etc) – W załączeniu przesyłam/ do listu dołączam

*

Możemy też pozostawić swoje dane kontaktowe:

Per eventuali comunicazioni, contattare il sottoscritto al (numer telefonu) / (adres e-mail)

Resto a disposizione per ogni chiarimento e La invito a contattarmi all’indirizzo mail – W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji i proszę o kontakt pod adresem mailowym…

Formula di chiusura

Ostatnim zdaniem kończymy list, dziękujemy za uwagę, przesyłamy wyrazy szacunku:

In attesa di una Vostra risposta, porgo
Distinti / Cordiali saluti – W oczekiwaniu na Państwa odpowiedź
Z wyrazami szacunku/ Z poważaniem

In attesa di un Vostro riscontro, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti – W oczekiwaniu na Państwa odpowiedź (potwierdzenie), pozostajemy do dyspozycji i przesyłamy wyrazy szacunku

RingraziandoLa per l’attenzione, colgo l’occasione per porgere i miei
Distinti / Cordiali saluti – Dziękując za uwagę, korzystam z okazji, by przesłać wyrazy szacunku

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo
Distinti / Cordiali saluti – Z góry dziękując za współpracę…

La ringrazio in anticipo per il Suo aiuto (e per la spiegazione) Z góry dziękuję za pomoc (i za wyjaśnienia)

A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti – W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji, z wyrazami szacunku

Si prega di confermare la ricezione Proszę o potwierdzenie odbioru

La salutiamo cordialmente – Pozdrawiamy

Le invio i migliori saluti

Grazie e cordiali saluti

La firma del mittente/

Allegati

Na koniec oczywiście podpisujemy list.

Jeśli do listu załączamy jakieś dokumenty, wymieniamy je na dole strony:

Allegati:
– Curriculum Vitae con referenze

 

Mam nadzieję, że po tym wpisie list formalny po włosku nie stanowi już dla ciebie problemu.
Zerknij też na drugą część cyklu o korespondencji firmowej oraz dowiedz się, jak po włosku mówić o swoich mocnych stronach.

Używasz języka włoskiego zawodowo? Podziel się swoimi doświadczeniami!