Język włoski w pracy
Język włoski

Język włoski w pracy. Umiejętności i mocne strony

Czy wy też (zwłaszcza kobiety) macie wrażenie, że docenianie siebie przychodzi nam z trudem? Nie tylko w pracy. A przecież mamy wiele powodów do dumy! Według raportu ngo.pl Polki są dobrze wykształcone, chętnie podnoszą swoje kwalifikacje i coraz częściej prowadzą własną działalność. Nie mamy się czego wstydzić i pora zacząć mówić o sobie dobrze. W każdym języku.
Jeśli chcesz wykorzystywać język włoski w pracy, w tym poście podpowiem ci, jak przedstawić siebie korzystnie w CV i na rozmowie kwalifikacyjnej. Po więcej słówek zajrzyj do postu o talentach Gallupa po włosku.

Poniżej znajdziesz przykładowe wyrażenia, które możesz wpisać w życiorysie lub wymienić podczas rozmowy, gdy pracodawca zapyta o twoje mocne strony. Bardzo ogólnie podzieliłam je na cztery podgrupy.

Język włoski w pracy. Umiejętności i mocne strony

1) Cechy związane z naszym stylem pracy, podejściem do zadań i członków zespołu/ 

Lo stile lavorativo/ personale:

Lubię pracę zespołową Mi piace il lavoro di squadra
Jestem zorganizowana/ sama organizuję swoją pracę Sono capace di organizzarmi da sola/-o
Mam zdolności organizacyjne Ho capacità organizzative
Potrafię zajmować się równolegle kilkoma projektami Sono capace di gestire diversi progetti contemporaneamente
Zawsze kończę jedną rzecz zanim przejdę do kolejnej Finisco completamente una cosa prima di passare a quella successiva
Zawsze doprowadzam do końca zadania/ projekty Porto sempre a termine i compiti/ progetti
Zawsze angażuję się w projekty, nad którymi pracuję Mi faccio sempre coinvolgere dai progetti personali
Koncentruję się na powierzonym zadaniu Mi concentro sull’incarico assegnato
Postrzegam przeszkody jako wyzwania Vedo gli ostacoli come sfide da affrontare
Umiem dostosować się do panujących warunków Sono adattabile
Jestem uprzejma/ przyjacielska/ tworzę dobre relacje ze współpracownikami Sono cordiale/ amichevole/ costruisco relazioni armoniose con gli altri
Słucham punktów widzenia/ opinii innych/ słucham klientów Ascolto i punti di vista/ le opinioni altrui/ presto ascolto ai clienti
Rozwiązuję konflikty bezpośrednio/ uczciwie Gestisco i conflitti in modo diretto/ onesto
Komunikuję się w sposób jasny i dokładny Comunico in modo chiaro e preciso
Skupiam się na pozytywnych aspektach Mi concentro sugli aspetti positivi
Szukam nowych sposobów na otrzymanie dobrych rezultatów Cerco nuovi modi di ottenere risultati buoni
Dobrze reaguję na nagłe zmiany sytuacji Reagisco bene a cambiamenti improvvisi
Pracuję zgodnie z regułami/ w sposób określony/ zorganizowany Lavoro secondo regole stabilite/ in modo strutturato/ organizzato

2) Przykładowe mocne strony/ Punti di forza:

Mam poczucie humoru Ho un forte senso dell’umorismo
Jestem…
– kreatywna/y
– zdyscyplinowana/y
– kulturalna/y
– zorganizowana/y
– punktualna/y
– dokładna/y
– przedsiębiorcza/y
– godna/y zaufania
– elastyczna/y
– entuzjastycznie nastawiona/y
– cierpliwa/y
Sono…
– creativa/-o
– disciplinata/o
– educata/o
– organizzata/o
– puntuale
– precisa/o
– intraprendente
– affidabile/ degno di fiducia
– flessibile
– entusiasta
– paziente
Dobrze zarządzam czasem Gestisco bene il tempo
Jestem przewidująca/ planuję długoterminowo Sono lungimirante/ pianifico a lungo termine
Umiem się zdyscyplinować/ zmotywować Sono dotata/o di autodisciplina/ motivazione
Myślę szybko/ praktycznie Ragiono in modo veloce/ pratico

3) Wyrażenia dotyczące podejmowania decyzji/ Il processo decisionale:

Potrafię podejmować bardziej ryzykowne decyzje So prendere le decisioni piu rischiose
Jestem gotowa/y do podejmowania decyzji o dużym stopniu ryzyka Sono pronta/o a prendere decisioni ad alto rischio
Podejmuję decyzję po zgromadzeniu potrzebnych informacji Prendo decisioni dopo aver raccolto maggiori informazioni
Podejmuję decyzję po ocenieniu wszystkich alternatyw Prendo decisioni dopo aver valutato tutte le alternative
Wolę działanie niż mówienie Preferisco l’azione alle parole
Potrafię negocjować rozwiązania So negoziare soluzioni

4) Źródła motywacji/ Che cosa ci motiva:

Przyjazne środowisko pracy Un ambiente di lavoro amichevole
Możliwość kariery/ rozwoju Una prospettiva di carriera/ di sviluppo
Ambitny cel Un obiettivo ambizioso
Powierzenie odpowiedzialności/ duży poziom samodzielności L’assunzione di responsabilità/ un certo grado di autonomia
Okazanie, że nasza praca została dobrze wykonana L’apprezzamento mostrato per un lavoro ben fatto
Uznanie dla naszego wkładu pracy Il riconoscimento per il nostro contribuito
…gdy czuję się zrealizowana quando mi sento personalmente realizzata/o

 

Mam nadzieję, że znajomość tych zwrotów przyda ci się podczas ubiegania się o staż lub o pracę. Jeśli jakichś zwrotów zabrakło, a powinnam je dopisać, daj znać w komentarzu.

Wykorzystujesz język włoski w pracy? Zerknij na teksty o tym, jak napisać list formalny i prowadzić korespondencję firmową po włosku.