Przewodnik po Neapolu, część 8. Tunel Burbonów | La Galleria Borbonica

blog italiano

 

 

W poprzedniej części przewodnika po Neapolu zeszliśmy pod ziemię i zwiedziliśmy “Napoli Sotterranea”. Dzisiaj też zejdziemy w dół. Tym razem zobaczymy mniej znany Tunel Burboński.
W przeciwieństwie do Napoli Sotterranea, jest to obiekt dosyć nowy (połowa XIX wieku) i wybudowany w celach typowo militarnych.

Załóżcie i tym razem wygodne buty, a do plecaka spakujcie polar lub kurtkę.
Gotowi? No to schodzimy!

Kilka słów o historii.

Tunel Burbonów to dzieło architekta Errico Alvino, któremu król Ferdynand II powierzył w lutym 1853 roku zadanie zaprojektowania przejścia podziemnego. Miało ono łączyć Pałac Królewski z placem Wiktorii i umożliwić rodzinie królewskiej szybką ucieczkę w razie konfliktu oraz dotarcie do pałacu oddziałom wojskowym, które stacjonowały wtedy w pobliżu Piazza Vittoria.

Budowa tunelu ruszyła w kwietniu 1853 roku od strony dzisiejszej via Domenico Morelli.
Nie przebiegała ona sprawnie. Robotnicy ciągle trafiali na podziemne zbiorniki wodne, a w miejscu, gdzie- zamiast tufu dokopano się do litej skały- Alvino musiał zmienić projekt i obniżyć tunel (oryginalnie miał być wysoki na 12 metrów). Koniec końców po trzech latach prace zatrzymano w okolicy Piazza Carolina (z boku Bazyliki San Francesco da Paola). Przejścia nie doprowadzono do pałacu królewskiego i aż do II wojny światowej w ogóle pozbawione było ono wyjścia.

W czasie II wojny podziemne tunele przekształcono w schrony dla mieszkańców. Szacuje się, że ukrywało się tam od 5-10 tysięcy Neapolitańczyków. Aby stworzyć pod ziemią namiastkę cywilizacji, tunele oświetlono i wyposażono w sanitaria.
Po wojnie, do lat ‘70, władze wykorzystywały podziemia do przechowywania mienia zniszczonego podczas bombardowań, a także jako magazyn Sądu Rejonowego. Śladem po tym okresie są wraki zarekwirowanych motocykli i samochodów, które dzisiaj możemy zobaczyć w Tunelu.

W 2005 roku dwaj geolodzy- Gianluca Minin i Enzo De Luzio- rozpoczęli prace nad odkopywaniem i sprzątaniem tunelu, którego część otworzono dla zwiedzających w 2010 roku.
To jednak nie koniec historii.
W 2012 roku geolodzy otrzymali list od 90-latka, pana Tonino Persico. Naprowadził on badaczy na schron pod Palazzo Serra di Cassano, w którym sam ukrywał się w czasie wojny, między innymi z byłym prezydentem Włoch Giorgio Napolitano. Tę część udostępniono zwiedzającym w 2015 roku pod nazwą “La Via delle memorie”.

Pan Persico w jednym z wywiadów opowiedział, że w czasie wojny na budynek, w którym mieszkał (Palazzo Serra di Cassano) spadła bomba, ale na szczęście nie wybuchła. Gdy się o tym dowiedział, zszedł do schronu i poinformował o tym ukrywające się tam osoby, a jedna z nich wyryła na ścianie napis “Tutti vivi” czyli “wszyscy żyją”.
Sam Tonino Persico czas w schronie spędzał na nauce. Zapytany o to przez dziennikarza powiedział:

“Tak, uczyłem się w schronieniu, nawet nasz najdroższy prezydent Giorgio Napolitano podszedł i zapytał mnie, czemu ciągle się uczę, a ja odpowiedziałem, że w czerwcu 1943 roku miałem zdawać maturę…”*

Tunel Burbonów dzisiaj.

Podziemia Tunelu to dzisiaj miejsce koncertów i wystaw, w weekendy (piątek-niedziela) otwarte także dla zwiedzających.

Do wyboru mamy kilka tras:

“Standardowa”- zwiedzanie dawnych schronów. Połowa tej trasy- jako jedyna część podziemi Neapolu- jest także dostępna dla niepełnosprawnych zwiedzających.

“Przygodowa”- obejmuje zwiedzanie wąskich korytarzy i płynięcie tratwą. Trasa dostępna jest dla dzieci od 10 lat pod warunkiem, że towarzyszy im rodzic.

“Speleologiczna”- trasa najbardziej wymagająca, w kaskach i z czołówką. Obejmuje zwiedzanie wąskich korytarzy, poruszanie się po moście i zjazd na linie. Dostępna tylko dla dorosłych.

Informacje praktyczne:

Wejście do Tunelu znajduje się w dwóch miejscach: Vico del Grottone 4 (tuż za Piazza del Plebiscito) lub via Morelli 40 (parking wielopoziomowy w okolicy piazza Vittoria).
Dla osób niepełnosprawnych wejście od via Morelli.
Godziny zwiedzania, czas trwania i koszt różni się zależnie od trasy, którą wybierzecie.

Trasa standardowa:
Dostępna w piątki, soboty, niedziele i dni wolne o 10:00, 12:00, 15:30 i 17:30.
Czas trwania: około 1h 15’, start: dowolne z dwóch wejść.
Koszt: 10 EUR

Trasa przygodowa:
Dostępna w soboty i niedziele o 10:00, 12:00, 15:30 i 17:30.
Obowiązkowa rezerwacja.
Czas trwania: około 1h 20’, start: wejście od via Moretti.
Koszt: 15 EUR

Trasa speleologiczna:
Dostępna w soboty i niedziele o 11:00 i 16:00.
Obowiązkowa rezerwacja.
Czas trwania: 2h 30’, start: wejście od vico del Grottone 4.
Koszt: 30 EUR

Nowa trasa “La via delle memorie”:
Dostępna w piątki, soboty, niedziele i dni wolne od 11:00-16:00.
Koszt: 10 EUR, początek trasy- Palazzo Serra di Cassano (via Monte di Dio 14).

Strona internetowa: http://www.galleriaborbonica.com/it/percorsi/standard
Zdjęcia: http://www.galleriaborbonica.com/it/gallery/
*http://video.ilmattino.it/primopiano/tonino_persico_napolitano_ricovero_bellico_di_m_perillo-126057.html

A presto!

 

 

Daj znać, jeśli wybierasz się do Neapolu lub jeśli zwiedziłeś to miejsce, chętnie poznamy Twoje wrażenia.
Chcesz pozostać na bieżąco? Zerknij na nasz profil:
* na Facebooku lub
* na Instagramie

Poprzednie części naszego przewodnika po Neapolu:
część 1Muzeum Sansevero i Chrystus spowity całunem
część 2Najlepsze pizzerie w Neapolu
część 3Castel Sant’Elmo i Certosa San Martino
część 4Cmentarz Fontanelle
część 5Kościół Gesu Nuovo i klasztor św. Klary
część 6Marechiaro
część 7Podziemny Neapol

La Galleria Borbonica

Nella parte precedente della nostra guida di Napoli siamo scesi nel sottosuolo per visitare la “Napoli Sotterranea”. Scendiamo anche oggi, questa volta per vedere un posto meno conosciuto- la Galleria Borbonica.
Al contrario di Napoli Sotterranea essa è un posto abbastanza nuovo (la metà del XIX sec.) scavata per scopi militari.

Anche oggi mettete delle scarpe comode e prendete con voi una tuta o una giacca.
Siete pronti? Allora scendiamo:)

Un po’ di storia.

Il tunnel borbonico fu progettato dall’architetto Errico Alvino che ricevette quest’ordine da Ferdinando II di Borbone a febbraio 1853. Lo scopo del viadotto sotterraneo fu coniugare il Palazzo Reale con piazza Vittoria e creare una via di fuga per la famiglia reale o un percorso militare per le truppe acquartierate vicino a piazza Vittoria.

La costruzione del tunnel iniziò ad aprile 1853 dalla parte dell’attuale via Domenico Morelli. Lo scavo non fu facile. I lavoratori incontrarono delle cisterne e, ad un certo punto, anche una muratura invece di tufo. Esso costrinse Alvino a cambiare il progetto e diminuire l’altezza del tunnel che originalmente doveva avere 12 metri. Alla fine i lavori furono completati dopo circa 3 anni nella zona di piazza Carolina senza finire il tunnel (i lavori non raggiunsero il Palazzo Reale e fino alla II Guerra Mondiale non c’era nessun’uscita).

Durante la II Guerra tutte le gallerie, anche questa, furono usate come ricovero per i cittadini. Si dice che vi trovarono rifugio tra i 5.000- 10.000 napoletani. Per creare nel sottosuolo un sostituto della civilizzazione i tunnel furono dotati di impianto elettrico e di servizi igienici
Dopo la guerra, fino agli anni ‘70, la galleria fu utilizzata per depositare gli oggetti recuperati dalle macerie dei bombardamenti e come Deposito Giudiziale Comunale. Oggi possiamo vedere li dei relitti sequestri come numerosi autoveicoli e motoveicoli.

Nel 2005 due geologi- Gainluca Minin e Enzo De Luzio- hanno iniziato dei lavori legati alla rivalorizzazione del tunnel, la parte del quale è stata aperta per i visitatori nel 2010.
Ma la storia non finisce qui.
Nel 2012 i geologi hanno ricevuto una lettera da signor Tonin Persico di 90 anni che ha ricordato il rifugio sotto il Palazzo Serra di Cassano dove si nascondeva durante la Guerra insieme all’ex presidente Giorgio Napolitano. Quella parte è stata aperta per i visitatori nel 2015 come la “Via delle memorie”.

In un’intervista il signor Persico ha raccontato che durante la Guerra una bomba è caduta sull’edificio in cui abitava. Per fortuna non è esplosa. Quando l’ha scoperto, è sceso nel rifugio e l’ha detto alle persone che si nascondevano lì ed una di esse ha scritto sul muro “Tutti vivi”.

“Ma Lei studiava, all’epoca dei bombardamenti studiava nel ricovero.
-Io studiavo nel ricovero, anche il nostro carissimo amato presidente Giorgio Napolitano venne a chiedermi perché io stavo sempre a studiare ed io specificai che dovevo a giorni ossia nel mese di giugno del 1943 sostenere la maturità classica.” *

La Galleria Borbonica oggi.

Oggi nella Galleria si svolgono concerti e mostre, è anche visitabile durante i weekend (venerdì-domenica).
Potete scegliere fra tre percorsi:
1.”Standard” durante il quale si possono vedere dei ricoveri. La metà del percorso è accessibile anche ai disabili entrando dall’accesso di via Morelli;
2.”Avventura” che permette di visitare dei cunicoli stretti e contiene l’imbarcamento su una zattera. Accessibile a partire da 10 anni (se un bambino è accompagnato dai genitori);
3.”Speleo” durante il quale siete dotati di elmetto speleologico con luce frontale e casco. Permette di vedere dei cunicoli stretti e cisterne, anche utilizzando un ponte in legno ed una teleferica. Accessibile solo per gli adulti.

Le informazioni pratiche:

Ci sono due diversi ingressi: Vico del Grottone, n°4 (dietro la Piazza Plebiscito) o Via Morelli, n 40 (ingresso pedonale del Parcheggio Morelli).
L’ingresso per i disabili si trova solo in via Morelli.
L’orario, la durata e il costo dipendono dal percorso.

Il percorso “Standard”:
Apertura per le visite: venerdì, sabato, domenica e festivi alle 10:00, 12:00, 15:30 e 17:30.
Durata: 1 ora e 15’.
Costo adulto: 10 Euro

Il percorso “Avventura”:
Apertura per le visite: sabato e domenica alle 10:00, 12:00, 15:30 e 17:30.
Prenotazione obbligatoria.
Durata: 1 ora e 20’; Ingresso solo dalla via D. Morelli.
Costo adulto: 15 Euro

Il percorso “Speleo”:
Apertura per le visite: sabato e domenica alle 11:00 e 16:00.
Prenotazione obbligatoria.
Durata: 2 ore e 30’; Ingresso solo da vico del Grottone n°4.
Costo: 30 Euro

“La vie delle memorie”:
Giorni di apertura: venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 11:00 alle 16:00.
Costo adulto: 10 Euro; inizio tour da Via Monte di Dio n° 14 (Palazzo Serra di Cassano – Interno A14).

Foto: http://www.galleriaborbonica.com/it/gallery/
*http://video.ilmattino.it/primopiano/tonino_persico_napolitano_ricovero_bellico_di_m_perillo-126057.html

A presto!

 

 

Se questo post vi è piaciuto, commentate pure. Se pensate anche che questo post possa essere d’aiuto a qualcuno, condividetelo. Apprezziamo ogni vostra azione.